آگهی جذب پشتیبان

وظایف

  • حضور در کلاس‌ها و مدیریت کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها
  • بارگذاری ویدیوهای ضبط شده

ویژگی‌ها

  • متعهد و خوش قول
  • دسترسی به اینترنت باثبات
  • دسترسی به سیستم کامپیوتر
  • خوش برخورد و با حوصله