_

هدفمند یاد بگیرید!

_

سوالات پرتکرار

آیا دوره‌های باشگاه مهارت و اشتغال آنلاین هستند؟

در حال حاضر، بله. دوره‌های باشگاه مهارت و اشتغال امیرکبیر آنلاین هستند.

بعد از گذراندن دوره، مدرک هم دریافت می‌شود؟

بله. بعد از گذراندن دوره‌ها، گواهی‌نامه معتبری از سمت باشگاه مهارت و اشتغال برای شما صادر می‌شود.

امکان ثبت نام اقساطی در دوره‌ها وجود دارد؟

بله. برای تسهیل فرایند آموزش، امکان ثبت نام اقساطی در دوره‌های آموزشی وجود دارد.

نیاز به مشاوره دارید؟

دریافت مشاوره آموزشی رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

دریافت مشاوره آموزشی رایگان

سوالات پرتکرار

آیا دوره‌های باشگاه مهارت و اشتغال آنلاین هستند؟

در حال حاضر، بله. دوره‌های باشگاه مهارت و اشتغال امیرکبیر آنلاین هستند.

بعد از گذراندن دوره، مدرک هم دریافت می‌شود؟

بله. بعد از گذراندن دوره‌ها، گواهی‌نامه معتبری از سمت باشگاه مهارت و اشتغال برای شما صادر می‌شود.

امکان ثبت نام اقساطی در دوره‌ها وجود دارد؟

بله. برای تسهیل فرایند آموزش، امکان ثبت نام اقساطی در دوره‌های آموزشی وجود دارد.