اطلاعات مدرسین

این سمت روی پوستر و لندینگ پیج دوره نمایش داده می‌شود.
در صورتی که صفحه لینکدین ندارید، در این فیلد صرفا عدد 0 وارد کنید.
این اطلاعات برای واریز حق‌التدریس استفاده می‌شود.
انواع فایل های مجاز : pdf, docx, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, png, حداکثر اندازه فایل: 50 MB.
این عکس روی پوستر و لندینگ پیج دوره استفاده می‌شود. لطفا عکسی واضح و باکیفیت آپلود کنید.