کوچینگ یادگیری

با یه متخصص، بهتر یاد می‌گیری!

یادگیری یک مهارت، پیشرفت در آن و رسیدن به درجات مختلف شغلی جزو مهم‌ترین مواردی است که هر شخص در طول زندگی کاری خود دنبال می‌کند. طی کردن این مسیر رشد، به آموزش، تجربه و راهنمایی نیاز دارد. قطعا هیچ‌کس در همان قدم اول همه چیز را بلد نیست و تجربه کافی ندارد. در این مسیر چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی وجود دارند که با همراهی یک فرد با تجربه آسان‌تر حل می‌شوند.

در سرویس کوچینگ یادگیری باشگاه مهارت و اشتغال، فضایی امن، باکیفیت و مطمئن برای همراهی یک متخصص با شما ایجاد می‌کنیم تا مسیر رشد را با سرعت بیشتری طی کنید!

شرایط و روند برگزاری

 • به مشکل / نیاز / چالشی که دارید عمیق‌تر فکر کنید.
 • فرم درخواست را پر کنید.
 • بر اساس نیاز شما، یک جلسه با فرد متخصص هماهنگ می‌شود.
 • هر جلسه به مدت نیم ساعت / 30 دقیقه برگزار می‌شود. بر اساس درخواست شما، جلسات در طول هفته هماهنگ می‌شوند.

ویژگی‌ها

 • دسترسی به متخصصین تأیید شده توسط باشگاه مهارت و اشتغال
 • فراهم کردن فضای امن برای بررسی و مطرح کردن مشکلات
 • ضمانت بازگشت بخشی از هزینه در صورتی که رضایت وجود نداشت
 • شخصی‌سازی فرایند کوچینگ و مشاوره منطبق بر نیاز شما

کوچینگ یادگیری برای شماست اگر…

 • برای پیشرفت در یک حوزه نیاز به راهنمایی دارید.
 • برای حل یک مسئله / چالش نیاز به راهنمایی دارید.
 • هنوز مسیر شغلی مناسب را پیدا نکرده‌اید.
 • در فکر تغییر حوزه شغلی هستید و به راهنمایی یک فرد باتجربه نیاز دارید.
 • در فکر تغییر حوزه شغلی هستید و به راهنمایی یک فرد باتجربه نیاز دارید.

چه کسانی شما را همراهی می‌کنند؟

مشخصات و هزینه جلسات کوچینگ یادگیری

این دوره عالیه این دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیه
رضا رعیت پیشه
رضا رضا
طراح UI
این دوره عالیه این دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیه
رضا رعیت پیشه
رضا رضا
طراح UI
این دوره عالیه این دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیه
رضا رعیت پیشه
رضا رضا
طراح UI
این دوره عالیه این دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیه
رضا رعیت پیشه
رضا رضا
طراح UI
این دوره عالیه این دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیهاین دوره عالیه
رضا رعیت پیشه
رضا رضا
طراح UI